حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف I

پرداخت بهره

Interest payment

I

ورودی / خروجی

Input/Output

I/O

انجمن حسابداری کشورهای قاره امریکا

Inter-American Accounting Association

IAAA

کمیته بین المللی حرفه های حسابداری

International Auditing Practices Committee

IAPC

استانداردهای بین المللی حسابداری

International Accounting Standards

IAS

کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری

International Accounting Standards Committee

IASC

بانک ترمیم و توسعه بین المللی

International Bank for Reconstruction and Development

IBRD

کنگره بین المللی حسابداران

International Congress of Accountants

ICA

انجمن حسابداران رسمی (خبره) در استرالیا

Institute of Chartered Accountants in Australia

ICAA

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ICAEW

کمیسیون بازرگانی بین ایالات امریکا

Interstate commerce commission

ICC

انجمن تحلیلگران خبره مالی

Institute of Chartered Financial Analyst

ICFA

انجمن حسابداران صنعتی و مدیریتی

Institute of Cost and Management Accountants

ICMA

اوراق قرضه توسعه صنعتی

Industrial Development Bond

IDB

بازرس کل

Inspector General

I.G

فدراسیون بین المللی حسابداران

International Federation of Accountants

IFA

شرکت تامین مالی بین الملل

International Finance Corporation

IFC

سیستم برنامه ریزی متعامل مالی

Interactive Financial Planning System

IFPS

سرمایه گذاری اولیه

Initial Investment

II

انجمن حسابرسان داخلی

Institute of Internal Auditors

IIA

سازمان بین المللی کار

International Labor Organization

ILO

انجمن حسابداران مدیریت

Institute of Management Accountants

IMA

صندوق بین المللی پول

International Monetary Fund

IMF

بازار بین المللی پول

International Monetary Market

IMM

شرکت (سهامی)

Incorporated

Inc.

جدول فرصتهای سرمایه گذاری

Investment Opportunities Schedule

IOS

سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار

International Organization of Securities Commissions

IOSCO

فته طلب – سند بدهکاری

I Owe You

IOU

صرف تورم

Inflation Premium

IP

اولین عرضه عام (سهام)

Initial Public Offering

IPO

حساب بازنشستگی شخصی

Individual Retirement Account

IRA

قانون اداره درامد داخلی (در امریکا)

Internal Revenue Code

IRC

مدیریت منبع اطلاعات

Information Resource Management

IRM

نرخ بازده داخلی

Internal Rate of Return

IRR

اداره مالیات بر درامد (در امریکا)

Internal Revenue Service

IRS

سازمان بین المللی استانداردسازی

International Standardization Organization

ISO

طرحهای تشویقی اختیار خرید سهام

Incentive Stock Options

ISOs

امتیاز (معافیت) مالیاتی سرمایه گذاری

Investment Tax Credit

ITC

سازمان تجارت بین الملل

International Trade Organization

ITO

+ ; ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()