حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف N

نسیه خالص 30 روزه

Net 30

N/30

نسیه قابل پرداخت در پایان ماه

Net, end of month

N/eom

انجمن ملی حسابداران (امریکا)

National Association of Accountants

NAA

توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی

North American Free Trade Agreement

NAFTA

انجمن ملی حق العمل کاران بیمه

National Association of Insurance Commissioners

NAIC

انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار

National Association of Securities Dealers

NASD

انجمن ملی استعلام خودکار واسطه های اوراق بهادار

National Association of Securities Dealers Automated Quotations

NASDAQ

شورای ملی حسابداری دولتی

National Council on Governmental Accounting

NCGA

تولید خالص داخلی

Net Domestic Product

NDP

سود خالص قبل از کسر مالیات

Net Income Before Tax

NIBT

اولین صادره از وارده های آتی (نایفو)

Next-In, First-Out

NIFO

شماره

Number(s)

no.

زیان خالص عملیاتی

Net Operating Loss

NOL

ارزش خالص فعلی

Net Present Value

NPV

ارزش خالص بازیافتنی

Net Realizable Value

NRV

چک بلامحل

Non-Sufficient Funds check

NSF CHECK

بورس سهام نیویورک

New York Stock Exchange

NYSE

+ ; ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()