حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف O

چرخه عملیاتی

Operating Cycle

OC

اضافه برداشت

over draft

o.d

سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا

Organization for European Economic Co-operation

OEEC

دایره مدیریت و بودجه

Office of Management and Budget

OMB

کشورهای صادرکننده نفت

Organization of Petroleum Exporting Countries

OPEC

تکنیک تولید بهینه

Optimized Product Technique

OPT

پژوهش عملیاتی

Operations Research

OR

قانون بهداشت و ایمنی کار

Occupational Safety and Health Act

OSHA

سیستم باز درون شبکه- سیستم باز متصل به هم

Open System Interconnection

OSI

بورس سازمان نیافته – بورس خیابانی

Over-The-Counter

OTC

+ ; ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()