حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف S

بیانیه رویه های حسابرسی

Statement on Auditing Procedures

SAP

بیانیه استانداردهای حسابرسی

Statement of Auditing Standards

SAS

بیانیه ای در مورد تئوری حسابداری و پذیرش تئوری

Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance

SATTA

پس انداز تدریجی به هنگام دریافت درامد

Save As You Earn

SAYE

حق برداشت ویژه

Special Drawing Right

SDR

کمیسیون بورس و اوراق بهادار – این میسیون در سال 1934 به وجود آمد.

Securities and Exchange Commission

SEC

بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی

Statements Of Financial Accounting Concepts

SFAC

بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی

Statements Of Financial Accounting Standards

SFAS

قطعات نیمه منفصله

Semi Knocked Down

SKD

خط بازار اوراق بهادار

Security Market Line

SML

سیستم حساب (تراز) ملی

System of National Account

SNA

صورت وضعیت – بیانیه های مواضع

Statements Of Position

SOPs

کنترل فرایند آماری

Statistical Process Control

SPC

کنترل کیفیت آماری

Statistical Quality Control

SQC

بیانیه های رویه عمل استاندارد در حسابداری (انگلیس)

Statements of Standard Accounting Practice

SSAP

مجموع ارقام سنوات

Sum-of-the-Year’s-Digits

SYD

ارزش آتی اقساط مساوی

Sum of annuity

Sn

+ ; ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()