حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف T

نرخ بازده تعدیل شده زمانی

Time-Adjusted Rate of Return

TARR

قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالی سال 1982

Tax Equity and Fiscal Responsibility act of 1982

TEFRA

نسبت دفعات پوشش هزینه بهره

Times-Interest-Earned ratio

TIE

کنترل کیفیت جامع

Total Quality Control

TQC

مدیریت کیفیت جامع

Total Quality Management

TQM

ارزش اسمی یک گواهی نامه حق خرید

Theorical Value of a Warrant

TVW

اسناد خزانه بدون بهره

Treasury Zero Certificates

TZ

+ ; ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()