حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف W

هزینه میانگین موزون سرمایه

Weighted Average Cost of Capital

WACC

کار در جریان ساخت

Work-In-Process

WIP

هزینه نهایی موزون سرمایه

Weighted Marginal Cost of Capital

WMCC

هیات تثبیت دستمزد

Wage Stabilization Board

WSB

سازمان تجارت جهانی

World Trade Organization

WTO

+ ; ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()