حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف D

حساب سپرده

Deposit Account

D/A

دکترای مدیریت بازرگانی

Doctor of Business Administration

DBA

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی

Data Base Management System

DBMS

جریان نقدی تنزیل شده

Discounted Cash Flow

DCF

درجه اهرم مالی

Degree of Financial Leverage

DFL

متوسط صنعت داو جونز

Dow Jones Industrial Average

DJIA

درجه اهرم عملیاتی

Degree of Operating Leverage

DOL

سیستم عامل (داس)

Disk Operating System

DOS

سود پرداختی هر سهم

Dividends Per Share

DPS

بدهکار

Debit

Dr.

طرح سرمایه گذاری مجدد سود

Dividend Reinvestment Plan

DRP

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

Decision Support System

DSS

چک انتقال سپرده

Depository Transfer Check

DTC

درجه اهرم کلی

Degree of Total Leverage

DTL

نمونه برداری واحد پولی

Dollar Unit Sampling

DUS

تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداخت

Delivery Versus Payment

DVP

+ ; ۳:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()