حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف E

سود پس از کسر مالیات

Earning After Taxes

EAT

سود قبل از کسر بهره و مالیات

Earning Before Interest and Taxes

EBIT

سود قبل از کسر مالیات

Earning Before Taxes

EBT

مقدار باصرفه تبدیل

Economic Conversion Quantity

ECQ

واحد پول اروپا (اکو)

European Currency Unit

ECU

پردازش الکترونیکی داده ها (داده پردازی الکترونیکی)

Electronic Data Processing

EDP

جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک)

European Economic Community

EEC

انتقال الکترونیکی وجوه

Electronic Fund Transfer

EFT

زودترین زمان خاتمه (فعالیت)

Earliest Finish Time

EFT

فرضیه بازار کارا

Efficient-Market Hypothesis

EMH

پایان ماه

End Of the Month

EOM

مقدار سفارش مقرون به صرفه (اقتصادی)

Economic Order Quantity

EOQ

درامد (سود) هر سهم

Earning Per Share

EPS

قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال 1974

Employee Retirement Income Security Act of 1974

ERISA

برنامه مالکیت سهام کارکنان

Employee Stock Ownership Plan

ESOP

زودترین زمان شروع (فعالیت)

Earliest Start Time

EST

زودترین زمان

Earliest Time

ET

+ ; ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٠
    پيام هاي ديگران ()