حسابداری

این وبلاگ در حقیقت پشتیبانی وبلاگ اصلی منhttp://sadegh55.blogfa.com/ است

فرهنگ اختصارات حسابداری - حرف F

بنیاد حسابداری مالی

Financial Accounting Foundation

FAF

تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتی

Free Alongside Ship

FAS

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی (امریکا)

Financial Accounting Standard Advisory Council

FASAC

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (این هیات شامل 7 نفر عضو می باشد و در سال 1973 تاسیس شده است.

Financial Accounting Standards Board

FASB

هزینه های ثابت عملیاتی

Fixed operating Cost

FC

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

Foreign Direct Investment

FDI

انجمن مدیران ارشد مالی

Financial Executives Institute

FEI

قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی (فدرال) امریکا

Federal Insurance Contributions Act

FICA

اولین صادره از اولین وارده (فایفو)

First In, First Out

FIFO

ضریب اهرم مالی

Financial Leverage Multiplier

FLM

قرارداد مقطوع

Fixed Lump Sum contract

FLS

قانون معیارهای منصفانه کار

Fair Labor Standards Act

FLSA

ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازار

Fair Market Value

FMV

فوب – تحویل در روی عرشه کشتی

Free On Board

FOB

تحویل روی واگن قطار

Free On Rail

FOR

تحویل کالا روی کامیون

Free On Truck

FOT

متن پیشنهادی گزارشگری مالی

Financial Reporting Exposure Draft

FRED

کمیسیون تجارت مرکزی

Federal Trade Commission

FTC

قانون مالیات بیکاری حکومت مرکزی امریکا

Federal Unemployment Tax Act

FUTA

ارزش اتی

Future Value

FV

ارزش اتی یک سالواره (ان) ساله

Future Value of an n-years Annuity

FVAn

عامل بهره ارزش اتی یک مبلغ زمانی که با نرخ (کا)  درصد و (ان)  دوره مرکب شود.

Future Value Interest Factor for a single amount compounded at k percent for n periods

FVIFK,N

عامل بهره ارزش اتی یک سالواره که با نرخ (کا) درصد و   (ان) دوره مرکب شود.

Future Value Interest Factor for an Annuity when interest is compounded annually at k percent for n periods

FVIFAK,N

+ ; ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۱
    پيام هاي ديگران ()